สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท. SEWFOT

General Zone
สร.ปตท.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
0 กระทู้
สรร.ว.ท.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
0 กระทู้
สร.กสย.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
0 กระทู้
สรร.ปณท.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณียฺไทย จำกัด
1 กระทู้ หัวข้อ : การปิดที่ทำการเพื่อยับยั้งการติดเชื้อโควิด19
18/6/2564 19:15:00
การติดเชื้อโควิด19
สร.ธอส.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
0 กระทู้
สร.อสมท
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
0 กระทู้
สรท.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
0 กระทู้
สร.อ.ส.ค.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
0 กระทู้
สรทท.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0 กระทู้
สร.อสป
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา
0 กระทู้
สร.ธอท.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
0 กระทู้
สภฟ.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง
0 กระทู้
สร.ย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ยาสูบ
2 กระทู้ หัวข้อ : บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน
19/4/2560 13:52:00
yototigh
สร.อส.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน
0 กระทู้
สร.อสส.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนสัตว์
0 กระทู้
สร.สบพ.
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการบินพลเรือน
0 กระทู้
News Zone
สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหา และแบ่งปันประสบการณ์
0 กระทู้
 

  ติดต่อเรา : 

 

 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร :

E-mail :

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

0-2537-2116

0-2537-2117

Ptt-Union@pttplc.com / apsorn.k@pttplc.com

สมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                

 
Online:  1
Visits:  1,536,640
Today:  225
PageView/Month:  26,414