สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท. SEWFOT

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย   

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

วันสตรีสากล ประจำปี 2560

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

 

 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (MOU) 

แถลงการณ์ ฉบับเต็ม 

 

สพร.ท ในขบวนการแรงงานสากล

ซึ่ง ประธาน สพร.ท ทำหน้าที่

Co-chair of Energy Section at IndustriALL Global Union

สพร.ท เข้าพบ พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือ

เรื่องการพัฒนางาน และการมีส่วนร่วมขององค์กรแรงงานในระดับประเทศ

         เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๔๕ น. พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะข้าราชการกระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้ นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) นำสมาชิก อรท.ซึ่งประกอบด้วยสภาองค์การลูกจ้างภาคเอกชน๗สภาและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) เข้าพบเพื่อหารือในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับขบวนแรงงานไทย การมีส่วนร่วมขององค์กรแรงงานในระดับประเทศ ณ ห้อง ศ.นิคม จันทรวิทูร ชั้น ๕ กระทรวงแรงงานในการนี้ ประธาน สพร.ท และผู้แทน สพร.ท ได้นำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ ที่นอกจากมีบทบาทในการดูแลคุ้มครองสภาพการจ้างของลูกจ้างแล้วบทบาทสำคัญที่กำหนดในวัตถุประสงค์การจะตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ คือ ในการรักษาผลประโยชน์องค์กรของรัฐให้                                                           มีประสิทธิภาพเพื่อประเทศชาติโดยรวม


กิจกรรมประธาน สพร.ท. 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

สพร.ท เข้าพบ รมว.กระทรวงแรงงาน 2557

หนังสือข้อหารือระหว่าง สพร.ท. และกระทรวงแรงงาน

สพร.ท นำเสนอข้อหารือ คสช.


  ติดต่อเรา : 

 

 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร :

E-mail :

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

0-2537-2116

0-2537-2117

Ptt-Union@pttplc.com / apsorn.k@pttplc.com

 

สมาชิก สพร.ท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

 
Online:  2
Visits:  691,179
Today:  108
PageView/Month:  3,980